Екип


Симеона Савова-Коруева

Директор, преподавател по Рисуване
Завършила Великотърновски университет „Св. Св.  Кирил  и Методий“ - Педагогика на Изобразителното изкуство, със специалност Живопис.

 

Румен Найденов

Преподавател  по  Живопис
Завършил Национална художествена академия, специалност Стенопис.

 

Калина Бозова

Преподавател по Математика, Физика, Информатика
Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалности         Математика и физика; Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

 

Анастас Маламов

Преподавател по Рисуване, Пластична анатомия, Моден дизайн
Завършил Киевски технически институт, специалност Художествено проектиране на текстилни изделия

 

Виктория Ризова

Преподавател по Рекламна графика, Компютърна графика, Предпечатна подготовка
Завършила Национална художествена академия, специалност Стенопис.

 

Захарина Куцева

Преподавател Български език и литература, Философия, История на изкуството
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Български език и литература и История.

 

Роза Гиздева

Лектор по Английски език

 

Светла Шишкова

Лектор по Руски език

 

Елка Младенова

Лектор по История и География

 

Витка Берберова

Лектор по Биология и Химия

 

Силва Коруева

Лектор по Физическо възпитание и спорт

 

Ася Александрова

Главен счетоводител

 

Минка Порязова

ЗАТС