Екип


Симеона Савова-Коруева

Директор

Румен Найденов

Преподавател

Николай Букиков

Преподавател

Анастас Маламов

Преподавател

Галина Ганова

Преподавател

Захарина Куцева

Преподавател