Екип


Симеона Савова-Коруева

Директор, преподавател по Рисуване
Завършила Великотърновски университет „Св. Св.  Кирил  и Методий“ - Педагогика на Изобразителното изкуство, със специалност Живопис.

 

Андон Андонов

Преподавател по физическо възпитание и спорт.
Завършил Национална спортна академия "Васил Левски" - гр. София, специалност: Учител по Физическо възпитание.

 

Анна Стоева

Преподавател по Английски език и Философия.
Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност: Български език и литература; Английски език.

 

Анастас Маламов

Преподавател по Рисуване, Пластична анатомия, Моден дизайн
Завършил Киевски технически институт, специалност Художествено проектиране на текстилни изделия

 

Виктория Ризова

Преподавател по Рекламна графика, Компютърна графика, Предпечатна подготовка
Завършила Национална художествена академия, специалност Стенопис.

 

Захарина Куцева

Преподавател Български език и литература, Философия, История на изкуството
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Български език и литература и История.

 

Калина Бозова

Преподавател по Математика, Физика, Информатика
Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалности         Математика и физика; Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

 

Светла Шишкова

Лектор по Руски език

 

Маргарита Барганска

Преподавател по Живопис и специалните предмети от специалност Художествена тъкан.
Завършила Национална художествена академия, специалност Текстил, изкуство и дизайн.

 

Витка Берберова

Лектор по Биология и Химия

 

Фатме Хаджиева

Преподавател по История и География.
Завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност География; История.

 

 

Ася Александрова

Главен счетоводител

 

Минка Порязова

ЗАТС