ПГПИ


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

УЧ. ПЛАН 8 КЛАС

 

 

УЧ. ПЛАН 9 КЛАС

 

 

УЧ. ПЛАН 10 КЛАС

 

 

УЧ. ПЛАН 11 КЛАС

 

 

УЧ. ПЛАН 12 КЛАС