ПГПИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

видеонаблюдение ПГПИ

 

Декларация ЛД на кандидати за работа IV 2019

 

до КЗЛД

 

за достъп до лични данни

 

за запознаване с Инструкция за служителите

 

лични данни за родители

 

ограничаване обработването на лични данни

 

Политика за защита на лични данни IV 2019

 

Политика за поверителност персонал IV 2019