ПГПИ - Смолян


Професионална гимназия за приложни изкуства град Смолян е в системата на Министерство на културата. Създадена е през 1976 г. Обучава ученици след завършен седми клас в две специалности: Рекламна графика и Моден дизайн.

Контакти