Информация


 

 

Обучение

 Професионална гимназия за приложни изкуства град Смолян приема ученици след завършен седми клас в две специалности: Рекламна графика и Моден дизайн. След успешно завършване на 12 клас учениците получават Диплома и Свидетелство за III степен на професионална квалификация по съответната специалност.

 

Специалности

 Моден дизайн и Рекламна графика.

 Рекламната графика е актуална и перспективна  специалност, обвързана с потребностите на високотехнологичния свят, наситен с реклама и информация.

 Моден дизайн  е традиционна специалност. Творците пренасят красотата в ежедневието  и бита ни чрез проектите си за дизайнерски дрехи, аксесоари и пространствен текстил.

 

Материална база и ателиета

 Сградата на Професионална гимназия за приложни изкуства е разположена в квартал Райково. Разполага с отлична материална база и собствен парк.

 Обучението по специалните предмети се провежда в отлично оборудвани ателиета за работа по мода, текстил, живопис, скулптура и рисуване, както и с модерни компютърни зали за часовете по Рекламна графика, Компютърна графика и Предпечатна подготовка.