Информация


Професионална гимназия по приложни изкуства в град Смолян обучава ученици от 8-12 клас в следните специалности: Моден дизайн и Рекламна графика.

 

 

 

История

 Професионална гимназия за приложни изкуства град Смолян е създадена през 1976 г. Целта на нашето учебно заведение е да популяризира, осъвременява и развива художествените занаяти и народните традиции в Родопите. Възпитаниците на ПГПИ Смолян редовно участват в интересни форуми и изложби, където доказват своите знания, умения и постижения в областта на изкуствата.

 

Прием на ученици след 7 клас

 Професионална гимназия за приложни изкуства град Смолян приема ученици след седми клас в две специалности: Рекламна графика и Моден дизайн. Продължителността на обучението е 5 години, като включва периода от 8 до 12 клас. След успешно завършване на 12 клас учениците получават професионална квалификация и професия по съответната специалност.

 

Материална база и ателиета

 Сградата на Професионална гимназия за приложни изкуства е разположена в квартал Райково. ПГПИ разполага с отлична материална база и множество ателиета за работа по мода, текстил, живопис, скулптура и рисуване, както и с модерни компютърни зали.

 

Специалности

 Директор на ПГПИ град Смолян в Симеона Петрова Савова – Коруева. Учебното заведение е с държавно финансиране от Министерство на културата, а специалностите, които предлагаме са: Моден дизайн и Рекламна графика. Срокът на обучение е 5 години /VІІІ – ХІІ клас/. Завършилите ученици получават професия Художник и професионална квалификация за съответната специалност при завършването на ХІІ клас.