Новини


26-05-2020

 

 

12-10-2018

 

03-05-2016

 

04-05-2016

 

03-05-2016

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА СТАТУТ
НА  КОНКУРС ЗА  ДЕТСКА  РИСУНКА  „РИСУВАМ  МОЯ  РОДЕН  КРАЙ” ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

01-05-2016
Конкурсът е насочен към всички ученици в град Смолян и областта. Има за цел да провокира децата да се вгледат в мястото, където живеят, и да изразят чрез своите рисунки отношението си към планината и националното ни наследство, към природата, архитектурата и хората тук. 
РЕГЛАМЕНТ :

1. Конкурсът е индивидуален. Колективни рисунки не се приемат.
2. Всеки участник може да участва с по една творба във всеки раздел.
3. Раздел РИСУНКА
Възрастови групи :

Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размер: 35/50 см. /без паспарту/, с материали по избор. На гърба на всяка рисунка да бъде изписана следната информация :

 

 

4. Раздел КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
Възрастови групи :

Рисунките да бъдат изработени с компютърна програма по избор, да няма вмъкнати готови елементи.
Да се изпратят на електронната поща на ПГПИ : pgpi@abv.bg  във формат  * . jpg, като в електронното писмо да бъдат посочени следните данни за участника :

5. КРАЕН  СРОК  ЗА ПРЕДАВАНЕ  НА ТВОРБИТЕ в канцеларията на ПГ за приложни изкуства : 06. 06. 2016 г. на адрес : град Смолян, ул. „Коста Аврамиков” 2 и на електронна поща : pgpi@abv.bg.
6. Общи условия :

7. Класиране и награди :

 

 

Млади художници откриха изложба в Девин

11-05-2014

 В залите на музейната сбирка на град Девин беше открита Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян. За организирането и реализацията на събитието си партнираха Училищно Настоятелство на Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян, Общинска администрация – град Девин и Народно читалище „Родопска просвета – 1923“ град Девин.

  Показани са живописни платна и дипломни работи на ученици от специалност Рекламна графика. Превес в експозицията обаче имат текстилни пана, изпълнени с техниката мокра плъст и с иглонабиване; рокли и торбички, вдъхновени от българската национална носия и традиционните текстилни техники. Изборът е такъв, защото изложбата е продължение на дейностите по Проект „Торба с тайни от природата“ по Програма „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. По този проект през март тази година ученици от специалност Текстил в Гимназията и тяхната преподавателка Галина Ганова гостуваха на Клуба по изобразително изкуство към НЧ „Родопска просвета – 1923“ с ръководител г-жа Димитрова и обмениха знания и умения за традиционни текстилни техники и идеи как да ги осъвременят и да станат част от стила на днешните млади хора. Изложбата беше открита от директора на ПГПИ – Симеона Савова-Коруева и от Захарина Куцева – учител в ПГПИ и ръководител на Проекта. От името на Общинска администрация – Девин на всички ученици – участници в изложбата бяха връчени подаръци. Експозицията ще бъде достъпна за гражданите и гостите на Девин до 28 май 2014 година, съобщи Захаринка Куцева.

 

Изложба „Живопис и текстил“ откриват в Борино

02-05-2014

 Днес /2 май 2014 г./ в сградата на Народно читалище „Пробуда – 1939“ в село Борино се открива изложба „Живопис и текстил“ , организирана от Училищно настоятелство на ПГ за приложни изкуства – Смолян, Общинска администрация – Борино и ПГ за приложни изкуства – Смолян.

 Датата е избрана от партньорите, за да може изложбата да бъде акцент в тържествата на село Борино за 2014 година. В експозицията са включени живописни пана на двама ученици от ПГПИ, които са от село Борино – Реджеп и Емрах Якъбови; текстилни пана, изпълнени в техниките суха и мокра плъст; модели на рокли, вдъхновени от народната носия и модели на торби, отново провокирани от традиционните за българката техники, материали, мотиви … Изложбата е част от дейностите по Проект „Торба с тайни от природата“ по Програма „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. По този проект работят ученици от специалност Текстил в Гимназията. Идеята е да се проучат традиционни текстилни и тъкачни техники при изработването на торби, а след това учениците да ги осъвременят и да предложат продукти, които да са адекватни на съвременния вкус. След откриването на изложбата в 13 : 00 часа ще има демонстрация на работа с мокра плъст, желаещите ще могат да опитат техниката и да си изработят цвете или други елементи за украса. Целта е да се съхранява, предава и популяризира наученото по проектите.

 

Деца с изложба „Подарък за приятел” в Областна администрация

07-04-2014

 Изложба „Подарък за приятел" ще краси фоайето на втория етаж на Областна администрация-Смолян. В нея децата от различни Ресурсни групи от региона демонстрират своите изключителни умения в областта на графиката, рисуването, различни занаяти. Изложбата се открива във връзка с провеждането на заключителна конференция по проект „Да намерим път един към друг", дейност „Многостранни партньорства" по секторна програма „Коменски", организирана от Ресурсен център- Смолян.

  В конференцията ще вземат участие местни и регионални власти, педагогически специалисти от други учебни заведения и ученици от партньорски училища от Гърция и Турция. Темата на конференцията е „Арт педагогика – практически методи и подходи със средствата на изобразителното изкуство". На нея ще бъдат представени още "Арт албум" - дидактичен материал, който е един от крайните продукти на проекта и допълване на „Дневника на пътуването" от деца и родители.

 

Изложба „Заедно да намерим път към знанието и умението“

28-11-2013

 Изложба „Заедно да намерим път към знанието и умението“ на деца със специални образователни потребности беше открита снощи в изложбена зала „Петър Стайков“ в Смолян. Изложбата е от изделия на ученици, изработени по проект към Европейски социален фонд на II ОУ Проф. д-р Асен Златаров – Смолян.

 Училището разработи и вече една година реализира проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ наречен „Заедно по пътя към знанието и умението“ с партньорството на Община Смолян, съвместно с Ресурсния център-Смолян. С него се сложи началото на търсене на възможности за подкрепа на училищния екип в изграждането на приобщаваща материална и ценностна среда в училище.

 

Художествената гимназия в Смолян стана партньор с Училището за изкуства „Зеки Мюрен" в Бурса

30-04-2013

 Голяма група ученици, преподаватели и специалисти от град Смолян се завърнаха в края на миналата седмица от изключително интересно гостуване в град Бурса, Република Турция, продължило от 20 до 26 април. Пътуването е част от проект Коменски „Да намерим път един към друг“, финансиран от Програма „Учене през целия живот“. В проекта участват като партньори Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян, Ателиета за специално професионално обучение и образование – Генисеа, Ксанти, „Карабалчик Джелал Сьонмез иш окулу” – Бурса, Турция, а координатор по Проекта е Ресурсен център – Смолян.

 Основната цел на проекта и гостуването в Бурса, е сътрудничество и обмяна на добри практики в областта на арт -педагогиката за деца със специални образователни потребности. Освен новата сграда на турските домакини, партньорите посетиха и три центъра за специално професионално образование, където се запознаха с особеностите на работа в тях и установиха професионални, и приятелски контакти.

 

От днес в ателиетата на Художествената гимназия ще работят ученици от Гърция и Турция по проект

25-02-2013

 От 25 до 27 февруари 2013 година в ателиетата на ПГ за приложни изкуства ще работят ученици и преподаватели от Ателиета за специално професионално обучение и образование – Генисеа, Гърция, KARABALCIK CELAL SÖNMEZ İS OKULU /държавно училище за ученици със СОП/ – Бурса, Турция и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Смолян. Посещението им е по Проект „Да намерим път един към друг“ /LLP-2012-COM-MP-119/ по Програма Учене през целия живот / подпрограма Коменски –международни училищни партньорства/ на Център за развитие на човешките ресурси, финансирана от Европейската комисия.

 След работно посещение на всички партньори в Гърция през ноември, където беше поставено началото на едно прекрасно партньорство в изпълнение на дейностите по проекта, следва настоящата визита в ПГПИ – Смолян, след това в края на април – гостуване в Бурса, което ще съвпадне с международен младежки фестивал, а проектът ще завъши отново в България като домакини на финалната работна среща ще бъдат ученици и преподаватели от Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Смолян, които са и основният координатор на целия проект.

 

Художествената гимназия в Смолян с конкурс за рисунка за родния край

15-02-2013

 Професионалната гимназия по прилоожни изкуства в Смолян обяви конкурс за детска рисунка „Рисувам моя роден край“, съобщи директорът й Симеона Савова.

 Конкурсът е насочен към всички ученици в град Смолян и областта и цели да ги провокира да се вгледат и претворят мястото си на живот като природа и архитектура, и хора. Конкурсът е индивидуален и всеки може да участва с една творба във всеки раздел.

 

Куклен театър ще пренася малките жители на Смолян в света на приказките, откриването му е на 20 февруари

11-02-2013

 Кукленият театър в Смолян ще бъде открит на 20 февруари , четвъртък от 15.00 часа, с детския спектакъл „Жълто” на актрисата Деси Минчева, съобщи директорът на театралната сграда Адриан Петров. По негова идея, ученици от Професионалната гимназия по приложни изкуства украсиха пътя към залата, в която ще се играят куклените постановки. Бъдещите малки зрители ще се потапят в красивия свят на приказните герои далеч преди вратите на залата. В украсяването се включи и директорката на гимназията Симеона Савова-Коруева, която ръководеше работата на талантливите художници. Куклената зала се намира на третия етаж и до нея се стига през служебния вход на театъра, поясни Петров. Той допълни, че община Смолян е помогнала с материали, за да се обнови и пригоди залата, а в тези дейности са се включили активно целия технически състав на театъра. Спонсорство са направили и фирмите „Родопска тъкан” и „Чечосан”.

 Петров каза още, че са в очакване на решението да бъде възстановена трупата към театъра, след като културният министър Петър Стоянович е обещал това да се случи в началото на месец март.

 

„Българските културни ценности, споделени с европейските граждани“

17-01-2013

 По повод Европейската година на гражданите 2013 и 20 – годишнината от създаването на европейското гражданство по силата на Договора от Маастрихт, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян” реализира проект на тема „Българските културни ценности, споделени с европейските граждани“ с финансовата подкрепа на ЕС, в партньорство с Европа Директно – Смолян при СНЦ „Нови хоризонти“ и Професионална гимназия за приложни изкуства (ПГПИ) – Смолян. Целта е утвърждаване значението за българските културни ценности в европейската съкровищница.