КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

 

 Подаването на документи за кандидатстване - САМО на място, в сградата на ПГ за приложни изкуства. - Класирането се извършва САМО по оценките от изпита, НЕ се вземат предвид резултатите от НВО след VII клас.

ПРИЕМ   ЗА  УЧЕБНАТА  2024 / 2025 г.
В  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :
Р Е К Л А М Н А    Г Р А Ф И К А   И   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А    Т Ъ К А Н


ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

КОНСУЛТАЦИИ

Безплатни консултации за подготовка за изпита
/Проверка на способностите по изобразително изкуство/

от 1 до 5 април 2024 г.
всеки ден от 09:00 до 12:00 часа.

Безплатни консултации за подготовка за изпита
/Проверка на способностите по изобразително изкуство/

от 17 до 27 юни 2024 г.
всеки ден от 14:00 до 17:00 часа.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ИЗПИТ

Подаване на документи за предварителен изпит -                               /на място в сградата на ПГПИ
или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

 • Заявление – формуляр /изтегли тук/;
 • Свидетелство за основно образование;
 • Акт за раждане-копие;
 • Медицинско свидетелство.

от 12 юни 2024 г. до  26 юни  2024 г.

Предварителен изпит
Рисуват се група предмети и драперия с молив
върху картон с размер 35 / 50 см.
Материалите се предоставят от училището.

27 юни 2024 г.
от 15:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

РЕДОВЕН  ИЗПИТ

Подаване на документи за редовен изпит
/на място в сградата на ПГПИ
или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

Заявление – формуляр /изтегли тук/;
Свидетелство за основно образование;
Акт за раждане-копие;
Медицинско свидетелство.

от 28 юни 2024 г. до  5 юли  2024 г.

Редовен изпит за прием след завършен 7 клас
Рисуват се група предмети и драперия с молив
върху картон с размер 35 / 50 см.
Материалите се предоставят от училището.

на  8 юли 2024 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Обявяване на резултатите и класиране

на 8 юли 2024 г.

Записване на класираните кандидати

от 9 юли до 18 юли 2024 г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ – след завършен 8 и 9 клас

Подаване на документи за приравнителни изпити
/на място в сградата на ПГПИ
или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

Заявление – формуляр /изтегли тук/;
Свидетелство за основно образование;
Акт за раждане-копие;
Медицинско свидетелство.

от 28 юни 2024 г. до  5 юли  2024 г.

Приравнителни изпити за прием след завършен 8 и 9  клас /за специалност Рекламна графика/

 • Рисуване
 • Живопис
 • Рекламна графика
 • Практика /представят се свободни рисунки/

8 юли 2024 г., от 9:00 часа
9 юли 2024 г., от 9:00 часа
10 юли 2024 г.,  от 9:00 часа
11 юли 2024 г.,  от 9:00 часа

Приравнителни изпити за прием след завършен 8 и 9  клас /за специалност Художествена тъкан/

 • Рисуване
 • Живопис
 • Художествена тъкан
 • Практика /представят се свободни рисунки/

 

8 юли 2024 г., от 9:00 часа
9 юли 2024 г., от 9:00 часа
10 юли 2024 г.,  от 9:00 часа
11 юли 2024 г.,  от 9:00 часа

ИЗПИТ  ЗА  ДОПЪЛВАНЕ  НА  НЕЗАЕТИТЕ  МЕСТА

Подаване на документи за изпит за допълване на незаетите места -
/на място в сградата на ПГПИ
или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

Заявление – формуляр /изтегли тук/;
Свидетелство за основно образование;
Акт за раждане-копие;
Медицинско свидетелство.

от 19 юли 2024 г. до  24 юли  2024 г

Изпит
за допълване на незаетите места
Рисуват се група предмети и драперия с молив
върху картон с размер 35 / 50 см.
Материалите се предоставят от училището.

на  24 юли 2024 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Класиране и записване

от 25 до 31 юли 2024 г.

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
-  САМО  НА МЯСТО, В СГРАДАТА НА ПГ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА.
КЛАСИРАНЕТО  ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШВА  САМО  ВЪЗ  ОСНОВА  НА  РЕЗУЛТАТА   ОТ  ИЗПИТА,
НЕ  СЕ  ВЗЕМАТ  ПРЕДВИД  ОЦЕНКИТЕ  ОТ  НАЦИОНАЛНОТО  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  В  VII   КЛАС.
ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  НА  ТЕЛЕФОНИ  : 0879 839740,  0879839651, 0878254560