КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

 

 

       ПРИЕМ  СЛЕД  7  КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2021 / 2022 г.
В  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :
Р Е К Л А М Н А    Г Р А Ф И К А
И
М О Д Е Н    Д И З А Й Н


ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

Безплатни консултации за подготовка за изпита
/Проверка на способностите по изобразително изкуство/

от 5 до 9 април 2021 г. /пролетна ваканция/,
всеки ден от 10:00 до 13:00 часа.

Подаване на документи
/на място в сградата на ПГПИ или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

  • Заявление – формуляр /изтегли тук/;
  • Свидетелство за основно образование;
  • Акт за раждане-копие;
  • Медицинско свидетелство.

от 15 юни 2021 г. до  7 юли  2021 г.

Изпит
Рисуват се група предмети и драперия с молив
върху картон с размер 35 / 50 см.
Материалите се предоставят от училището.

на  8 юли 2021 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Класиране

на 9 юли 2021 г.

Записване на класираните кандидати

от 12 юли до 21 юли 2021 г.

При наличие на незаети места след първо класиране
документи се приемат допълнително

от 21 юли 2021 г.
до 23 юли 2021 г.

Изпит
за допълване на незаетите места

на  24 юли 2021 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Класиране

на 27  юли 2021 г.

Записване на класираните кандидати

до 30 юли 2021 г.

З  А  Б  Е  Л  Е  Ж  К  И :
КЛАСИРАНЕТО  ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШВА  САМО  ВЪЗ  ОСНОВА  НА  РЕЗУЛТАТА   ОТ  ИЗПИТА,
НЕ  СЕ  ВЗЕМАТ  ПРЕДВИД  ОЦЕНКИТЕ  ОТ  НАЦИОНАЛНОТО  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  В  VII   КЛАС.
ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  НА  ТЕЛЕФОНИ  : 0879 839740,  0878254560