КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

 

 

 

ПРИЕМ  СЛЕД  7  КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2022 / 2023 г.
В  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :
Р Е К Л А М Н А    Г Р А Ф И К А
И
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А    Т Ъ К А Н


ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

Безплатни консултации за подготовка за изпита
/Проверка на способностите по изобразително изкуство/

от 13 до 26 юни 2022 г.
всеки ден от 14:00 до 17:00 часа.

Подаване на документи
/на място в сградата на ПГПИ или сканирани на e-mail: pgpi@abv.bg/

  • Заявление – формуляр /изтегли тук/;
  • Свидетелство за основно образование;
  • Акт за раждане-копие;
  • Медицинско свидетелство.

от 27 юни 2022 г. до  1 юли  2022 г.

Предварителен изпит

21 юни 2022 г.

Изпит за прием след завършен 7 клас
Рисуват се група предмети и драперия с молив
върху картон с размер 35 / 50 см.
Материалите се предоставят от училището.

на  4 юли 2022 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Обявяване на резултатите и класиране

на 4 юли 2022 г.

Записване на класираните кандидати

от 5 юли до 15 юли 2022 г.

Приравнителни изпити за прием след завършен 8 клас /за специалност Рекламна графика/

  • Рисуване
  • Живопис
  • Рекламна графика
  • Практика /представят се свободни рисунки/

 

4 юли 2022 г.
5 юли 2022 г.
6 юли 2022 г.
6 юли 2022 г.

Изпит
за допълване на незаетите места

на  1 септември 2022 г.
от 9:00 часа
в сградата на ПГ за приложни изкуства - Смолян

Класиране и записване

от 2 до 7 септември 2022 г.

КЛАСИРАНЕТО  ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШВА  САМО  ВЪЗ  ОСНОВА  НА  РЕЗУЛТАТА   ОТ  ИЗПИТА,
НЕ  СЕ  ВЗЕМАТ  ПРЕДВИД  ОЦЕНКИТЕ  ОТ  НАЦИОНАЛНОТО  ВЪНШНО  ОЦЕНЯВАНЕ  В  VII   КЛАС.
ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  НА  ТЕЛЕФОНИ  : 0879 839740,  0879839651, 0878254560