Кандидатстване след 7 клас


Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян приема ученици със завършен 7 клас за следните специалности:

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА  -  СМОЛЯН

            О Б Я В Я В А    П Р И Е М 
В  НОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ  М О Д Е Н    Д И З А Й Н 
И В СПЕЦИАЛНОСТ  Р Е К Л А М Н А    Г Р А Ф И К А
ЗА  УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, СЛЕД ЗАВЪРШЕН  7  И  8  КЛАС 
 
СРОКОВЕ :

  • - Подаване на заявление за изпит :    от 1 юни  до  23 юни  2016 година в канцеларията  на ПГ за приложни изкуства;
  • - Изпит за всички специалности /Проверка на способностите по изобразително изкуство/ :  на 24  юни 2016 година, от 8,30 часа в сградата на ПГ за приложни изкуства;
  • - Консултации във връзка с изпитите :  от 1 юни  до  16 юни  2016 г., всеки работен ден от 14 до 16 часа;

  • ОЦЕНКАТА  ОТ  ИЗПИТА  ПО  РИСУВАНЕ  Е  ЕДИНСТВЕНАТА  БАЛОБРАЗУВАЩА  ОЦЕНКА  ЗА ПРИЕМ В  ЕДНА ОТ ДВЕТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ.                                                                

  •  ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕТО НА XII КЛАС

В  специалността  МОДЕН  ДИЗАЙН   учениците  проектират  и  изпълняват  в  материал  модели от  различни видове текстилни  материали и в различните модни стилове – от ежедневна до висша мода.


В  специалността  РЕКЛАМНА  ГРАФИКА  учениците  изучават  графичен  дизайн  и  всички  видове  графична  реклама – лого, плакати, стикери, флаери, билбордове, както и графично  оформление на пространства.

 

За въпроси и  допълнителна информация – в сградата на Професионална гимназия за приложни изкуства на ул. „Коста Аврамиков” 2 или на телефони : 0301/651 86, 0879839740, 0879839744, 0878254560.