Отчети


Финансови отчети

 Финансови отчети

 

Касов отчет м.април 2017г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов отчет /баланс / м.март 2017г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.март 2017г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.февруари 2017г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.януари 2017г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов /баланс/ отчет за Декември 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.Декември 2016. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.Ноември 2016. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет м.Октомври 2016. на ПГПИ Смолян

 

Финансов /баланс/ отчет за Септември 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Септември 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Август 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Юли 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов /баланс/ отчет за юни 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Юни 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Май 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет Април 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов /баланс/ отчет за март 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет март 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет февруари 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет янаури 2016 г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов отчет за 2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет за 2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет към м.11.2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Касов отчет към м.10.2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Финансов отчет към м.09.2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Утвърден начален Бюджет за 2015 г. на ПГПИ Смолян

 

Актуализиран Бюджет към 30.06.2015г. на ПГПИ Смолян

 

За м. януари 2015  - Касов отчет на ПГПИ Смолян

За м. февруари 2015 - Касов отчет на ПГПИ Смолян

За м. март 2015 -Касов  отчет на ПГПИ Смолян

 

За м. март 2015 -Ттримесечен  отчет на ПГПИ Смолян

За м. април  2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян

За м. май 2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян


За м. юни 2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян


За м. юни 2015 - Финансов отчет на ПГПИ Смолян


За м. юли 2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян


За м. август 2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян


За м. септември 2015 -Касов отчет на ПГПИ Смолян